Sepia-toning، یک افکت بسیار زیبا است که با اعمال آن روی تصویر، رنگ تصویر تغییر کرده و چیزی مانند تصویر زیر حاصل می شود:

برنامه نویسی اندروید - اعمال افکت Sepia-toning روی تصویر

در این آموزش، برنامه ای خواهیم نوشت که در این برنامه، با کلیک روی یک دکمه، تصویر موجود در ImageView تغییر رنگ خواهد داد.

پروژه جدیدی با حداقل SDK مورد نیاز ۱۰ ایجاد کنید و لایوت اصلی (activity_main.xml) را باز کنید. در این لایوت، یک button و یک imageView به شکل زیر وارد کنید:

پوشه ای با نام drawable هم در پوشه res ایجاد کرده و یک تصویر دلخواه در آن قرار دهید. من نام این تصویر را image گذاشته ام.

حالا دستورات زیر را در اکتیویتی اصلی برنامه کپی کنید:

تصویر اصلی چیزی شبیه به تصویر زیر خواهد بود:

برنامه نویسی اندروید - اعمال افکت Sepia-toning روی تصویر

این هم نتیجه کار:

برنامه نویسی اندروید - اعمال افکت Sepia-toning روی تصویر

در این آموزش، در ادامه پردازش تصویر در برنامه نویسی اندروید، نحوه چرخاندن تصویر با زاویه دلخواه را آموزش می دهم. در این برنامه تابعی ساده با نام rotateImage به برنامه اضافه کرده و با ارسال یک تصویر و یک مقدار اعشاری (float) به این تابع به عنوان درجه چرخش، تصویر را با زاویه مورد نظر می چرخانیم.

پروژه جدیدی با حداقل SDK مورد نیاز ۱۰ ایجاد کنید و لایوت اصلی (activity_main.xml) را باز کنید. در این لایوت، یک button و یک imageView به شکل زیر وارد کنید:

پوشه ای با نام drawable هم در پوشه res ایجاد کرده و یک تصویر دلخواه در آن قرار دهید. من نام این تصویر را image گذاشته ام.

حالا دستورات زیر را در اکتیویتی اصلی برنامه کپی کنید:

تصویر اصلی:

برنامه نویسی اندروید - چرخاندن تصویر

این هم نتیجه کار:

برنامه نویسی اندروید - چرخاندن تصویر

من مقدار ۲۷۰ رو به عنوان ورودی تابع در نظر گرفتم. با تغییر این مقدار، می توانید میزان چرخش تصویر را تغییر دهید.